سایت رسمی شرکت فنی مهندسی رسپینا صنعت آرین

دسته بندی نشده

فلوکامپیوتر

فلوکامپیوتر

فلوکامپیوتر (Flowcomputer) به منظور انجام محاسبات در شرایط عملیاتی و استاندارد، آرشیو اطلاعات، نشان دادن خطاها، ارائه گزارش روزانه و ماهانه و ... در سیستمهای کنترلی اسکیدهای میترینگ به کار می رود. این شرکت برای اولین بار در ایران اقدام به ...