سایت رسمی شرکت فنی مهندسی رسپینا صنعت آرین

rsanat

محصولات

محصولات

با توجه به تحریمهای صورت گرفته و در راستای کاهش حداکثر وابستگی خارجی و اعتلای دانش بومی و ...
ظروف معیار

ظروف معیار

ظروف معیار دقیق یا Test Measure or Calibration Can ظروفی می باشند که حجم داخل آنها به صورت ...
فلوکامپیوتر

فلوکامپیوتر

فلوکامپیوتر (Flowcomputer) به منظور انجام محاسبات در شرایط عملیاتی و استاندارد، آرشیو اطلاعات، نشان دادن خطاها، ارائه گزارش ...
پروور

پروور

پروور تجهیزی به منظور کالیبراسیون فلومیترهای داخل سایتها یا جهت به دست آوردن حجم پایه پروورهای دیگر می ...
میترتیوب

میترتیوب

میترتیوب (Meter Tube) به طول بالادست و پائین دست صفحه اریفیس اطلاق می شود که بر طبق استاندارد ...
صفحه اریفیس

صفحه اریفیس

صفحه اریفیس یکی از میترهای پر استفاده در صنایع بوده که می تواند جهت اندازه گیری فاز گازی ...
محصولات

محصولات

با توجه به تحریمهای صورت گرفته و در راستای کاهش حداکثر وابستگی خارجی و اعتلای دانش بومی ...