سایت رسمی شرکت فنی مهندسی رسپینا صنعت آرین

پروور

پروور

پروور تجهیزی به منظور کالیبراسیون فلومیترهای داخل سایتها یا جهت به دست آوردن حجم پایه پروورهای دیگر می باشد. طرز کار پروور بدین ترتیب است که قبلاً توسط عملیات Water Draw یا Mater Meter Method حجم بین آشکارسازهای آن کاملاً مشخص بوده و به وسیله این حجم معین، میزان خطای فلومتر یا تعیین حجم پروور دیگر انجام می پذیرد.

به علت اینکه در پروورها باید به میزان دقت بسیار بالایی در احجام زیاد دست پیدا نمود، ساخت آن دارای دقت و ظرافت بسیار زیادی بوده و کوچکترین اشتباه می تواند باعث گردد که پروور بلا استفاده یا همواره دارای مشکل باشد. در همین راستا شرکت رسپینا صنعت آرین توانسته است پروورهای با دقت و جوابدهی بسیار بالا بر طبق استانداردهای  API را متناسب با فرآورده سایت، ساخته و عرضه نماید.