سایت رسمی شرکت فنی مهندسی رسپینا صنعت آرین

محصولات

محصولات

با توجه به تحریمهای صورت گرفته و در راستای کاهش حداکثر وابستگی خارجی و اعتلای دانش بومی و جلوگیری از برون رفت ارز و همچنین کارآفرینی، شرکت رسپینا صنعت آرین در حد توان خود با بهره گیری از دانش روز دنیا و اتکا بر نیروهای با دانش و متخصص خود اقدام به بومی سازی و تولید قطعات مربوط به حوزه فعالیت خود کرده است.

اعم این محصولات به شرح ذیل می باشند:

  • صفحه اریفیس با دقت Custody
  • میتر تیوب
  • پروور
  • فلوکامپیوتر
  • ظروف معیار

ادوات مکانیکی مربوط به اسکید میترینگ شامل بسکت، ایرالیمینیتور، دیتکتور سوئیچ و …