سایت رسمی شرکت فنی مهندسی رسپینا صنعت آرین

ظروف معیار

ظروف معیار

ظروف معیار دقیق یا Test Measure or Calibration Can ظروفی می باشند که حجم داخل آنها به صورت کاملاً دقیق مشخص بوده و در ابعادی مانند 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 250 lit or US Gal تولید می گردند. به علت اینکه این گونه ظروف در یه دمای خاص (معمولاً 15oC یا 60oF) باید دارای حجم دقیق نامی خود باشند و به هیچ عنوان هیچ سیالی داخل آن Trap نگردد ساخت آنها دارای ظرافت بسیار زیادی می باشد.

شرکت رسپینا صنعت آرین توانسته است اینگونه ظروف را بر پایه استانداردهای NIST 250-72 و NIST 150-3 در مجموعه خود تولید نماید.