سایت رسمی شرکت فنی مهندسی رسپینا صنعت آرین

صفحه اریفیس

صفحه اریفیس

صفحه اریفیس یکی از میترهای پر استفاده در صنایع بوده که می تواند جهت اندازه گیری فاز گازی به صورت Custody استفاده گردد. شرکت رسپینا صنعت آرین توانسته است صفحه اریفیس (Orifice Plate) را کاملاً منطبق بر استاندارد های ISO 5167 و AGA 3 تولید کرده و در صنایع مختلف عرضه نموده و از بالاترین مراجع مربوطه گواهینامه دریافت نماید. صفحه اریفیس های تولیدی این شرکت دارای گواهینامه های متریال و ابعادی از آزمایشگاه های دارای ISO 17025 می باشند.